Poskytujeme péči dětem od 6-ti let, dospělým, seniorům, těhotným, sportovcům.

Fyzioterapie svou působností  “protíná” většinu medicínských oborů. Péče je neoddělitelně propojena s individuální duševní rovnováhou, psychosomatickými projevy každého jedince.

Individuální fyzioterapie dětí i dospělých využívá pestrou škálu metod a postupů:

 • diagnostické i terapeutické 
 • komplexní i analytické 
 • založené na neurofyziologickém podkladě a vývojové kineziologii, nejnovějších teoretických i praktických poznatcích medicíny.

S  dlouholetou praxí využíváme koncepty: 

 • techniky myoskeletální medicíny dle Lewita  
 • Vojtovu metodu pro dospělé (děti od  6-ti let)
 • DNS – Dynamická neuromuskulární terapie dle Koláře
 • koncept BPP – Jarmila  Čápová
 • metodu  Ludmily Mojžíšové
 • manuální lymfodrenáže
 • tejpování
 • podoskopické vyšetření
 • elektroléčbu a terapeutický ultrazvuk
 • poradenství ve fitness, cvičebních konceptů Pilates, jógy…etc.

Vstupní vyšetření

Klienta vyslechneme, projdeme jeho anamnézu, komplexně kineziologicky vyšetříme, stanovíme hlavní problém a cíle terapie, ošetříme ve vazbě na problematiku a zakázku klienta, navrhneme domácí techniku a režimová opatření. Domlouváme se na časové dávce a frekvenci terapie.

Další setkání

Provádíme kontrolní vyšetření a podle aktuálního stavu a anamnézy volíme další postupy. Podle potřeby provedeme zácvik člena rodiny. Na posledním setkání provádíme kontrolní vyšetření se závěrem terapie.

Týmový přístup

Spolupracujeme s lékaři a kolegy. V případě potřeby, na základě vašeho souhlasu a přání, vše konzultujeme s vaším lékařem nebo jiným kolegou, který o vás pečuje. 

Po celou dobu vaší léčby se snažíme, abychom vám pomohli vrátit se ke všem běžným aktivitám. 

Po ukončení

Po posledním setkání jste vybaveni individuálními postupy, které vám pomáhají  svůj zlepšený zdravotní stav dále rozvíjet nebo udržet.

Péče o děti

Pokud mají děti do 15-ti let absolvovat terapii bez přítomnosti zákonného zástupce, je potřeba písemný souhlas.