Pro aplikaci ultrazvuku, elektroterapie, kombiterapie, elektrostimulace využíváme přístroj Zimmer Soleo SonoStim a Vaco S. Dosahujeme tak efektu fyzikální terapie –  hyperémie (překrvení), podpory hojení, analgesie (odstranění bolesti), relaxace, ošetření Trigger (spoušťových) bodů, odtstranění otoků.