Nejčastějším důvodem návštěvy u fyzioterapeuta je bolest. Bolest je subjektivní příznak spojený s obtížemi v pohybovém aparátu, a  omezením v životě.

Léčíme obtíže spojené s širokým spektrem diagnóz popsaných obory Rehabilitace, Ortopedie, Chirurgie, Neurologie, ORL, Gynekologie, Interních oborů, Psychologie a Psychiatrie ve smyslu psychosomatických projevů.

Akutní obtíže

Akutní bolest trvá několik hodin, dnů, týdnů.

Náhle vzniklé potíže spojené s obtížemi v  pohybovém aparátu mohou vznikat z rozličných důvodů a různými způsoby. Patří sem přetížení, poranění, pooperační stav.

Naše terapeutické zásahy Vám nabídneme až po vyšetření a doporučení lékařem.

 Lékař doporučí postupy vhodné léčby či vyšetření.

Chronické obtíže

„Vleklé“ či „dlouhodobé“ stavy, trvající déle než 6 měsíců, jsou pro jedince a jeho tělo náročné na adaptaci a kompenzaci. 

Chronické obtíže mohou být tzv. zakutnělé přetížením, často mechanismem samotného vzniku problému. 

Terapie těchto stavů má své cíle a limity.

Terapie je vedena jinak než u akutních stavů. Obsahuje Preventivní hledisko.

Prevence

Předcházet zatížení a poškození pohybového aparát je nejlepší cesta, jak se vyhnout dlouhodobým řešením zdravotního stavu.

Ergonomie pracovního místa, opakovaných pohybů může být cestou vzniku poruch a  poškození.

Do prevence lze zařadit tzv. Předoperační přípravnou terapii před plánovanou operací, porodem.  Zajistíte si tak hladší a často rychlejší  průběh regenerace a rekonvalescence. 

 • Funkční poruchy vzniklé jednostranným přetěžováním pohybového aparátu
 • Dechové obtíže, návyky a jejich změny
 • Nestabilita kloubů páteře a končetin spojená s hypermobilitou, po úraze
 • Vadné držení těla
 • Vrozené a získané poruchy a deformity – nohou, hrudníku, páteře – skolióza, ploché nohy
 • Bolesti páteře a pánve
 • Bolesti v oblasti břicha
 • Bolesti v oblasti hlavy, čelistního kloubu
 • Bolesti velkých i malých kloubů končetin
 • Bolesti hlavy
 • Nácvik relaxace, rozvoj vnímání sebe sama
 • Úrazy a poranění kloubů či svalů
 • Pooperační stavy pohybového aparátu
 • Pooperační stavy břišní a hrudní dutiny
 • Přetížení, poranění úponů, šlach, svalu
 • Jizvy, srůsty
 • Dětská mozková obrna
 • Roztroušená skleróza
 • Cévní mozková příhody
 • Výhřezy meziobratlových plotének
 • Kořenové syndromy
 • Periferní parézy neboli ochrnutí končetin 
 • Úžinové syndromy-Karpální tunel 
 • Vertigo - točení nebo motání hlavy
 • Migrenózní stavy – jejich důsledky
 • Poranění mozku, míchy 
 • Poruchy rovnováhy
 • Tinnitus - hučení, pískání v uších
 • Bolesti zad a kloubů v těhotenství a po něm
 • Dysfunkce pánevního dna
 • Inkontinence stresová
 • Poruchy pánevního dna funkční sterilita
 • Sport – konzultace, diagnostika kvality pohybu sportovců – změny pro zdravý pohyb a zvýšení výkonnosti
 • Ergonomie  práce - jednostranná zátěž - konzultace