Soukromé pracoviště Fyzioterapie, nestátní zdravotnické zařízení, jsem založila v roce 2010. Mým záměrem bylo vytvořit praxi, která bude  svobodným a přátelským místem pro klienty, kteří chtějí smysluplně léčit své obtíže nebo měnit kvalitu pohybu. 

K založení praxe mi pomohli přátelé z  SK Vodní Slalom České Budějovice, a tím i podpořili mou myšlenku a dali mi možnost začít.

Již 20 let se v praxi řídím filozofií, že terapie je nejúspěšnější, když je přístup obou zúčastněných stran aktivní, dynamický, založený na  komunikaci. V každém terapeutickém setkání pracujeme s klientem se stanovenými cíli a  reálnými hranicemi terapeutických možností. Trpělivě, jako detektivové, hledáme  cestu každého klienta.  

Vzdělání

2000 – 2003 

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor Fyzioterapie, v r. 2003 titul Bc.

2003 – 2006    

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze obor Fyzioterapie (2 leté – následné magisterské studium); v r. 2006 titul  Mgr. fyzioterapie

2004    

Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, Programme of  ‘European Master Degree in Adapted physical Activity‘ ; 2006 –  udělení titulu ´European Master in Adapted physical Activity 6/2006´.

2009

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut.

 

Praxe v  oboru:

2010  –  dosud           

Provozovatel, poskytovatel, zaměstnavatel – vlastní soukromé nestátní zdravotnické zařízení odbornosti 902, fyzioterapie; klienti s problematikou – ortopedie, neurologie, chirurgie – poúrazové a pooperační stavy, gynekologie, čelistní-kloubní, ORL, dětská problematika od 6 roku věku, sportovci, konzultace obtíží pohybového aparátu dospělých.

2007 – 09/ 2022           

Zdravotně sociální fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů; externí pracovník – semináře  manuální medicína; vedení bakalářských prací, oponentské  posudky .

2006 – 2008   

Ambulantní zařízení Olma R+, s.r.o., rehabilitace,  B.Němcové 58, České Budějovice

2003 – 2006   

V  rámci a v průběhu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Ústřední vojenská nemocnice;  Fakultní nemocnice v Motole; soukromá ambulantní zařízení v Praze, III. interní klinika 1. LF UK ; International Medical Services.

2000 – 2003   

V rámci studia na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


Členství organizace: 

od 2003 Členka  UNIFY 

 

Absolvované kurzy,  Specializace:

Vojtova reflexní lokomoce – kurz pro dospělé  2018

Refresh kurz Vojtova metoda  Olomouc – 11/2022

Dynamická neuromuskulární stabilizace, DNS  – 2016

Refresh kurz DNS vyšší pozice – 11/2022 

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) – 2014

Medical taping concept – 2014

Instruktor fitness a kondiční trenér, Institut Tonus, Praha  – 2004

Léčebné postupy podle metody Ludmily Mojžíšové – 2004