Co je to fyzioterapie?

Fyzioterapie je nelékařská, zdravotnická profese.
Fyzioterapeuti jsou v dnešní době vysokoškolsky vzdělaní a jsou odborníky na diagnostiku a řešení obtíží, bolestí spojených s pohybovým aparátem.

Co s sebou na terapii?

Buďte připraveni poskytnout svou aktuální a předchozí lékařskou anamnézu. Pokud máte a aktuální zprávy o vašem zdravotním stavu, výsledky a popis RTG/MRI/ Ultrazvuk, přineste je s sebou.

Kdy vám předám FT poukaz?

Originál FT poukazu vhoďte do naší poštovní schránky – Poliklinika Sever, vchod B, přízemí vlevo, za optikou, spodní linie schránek. Nebo nám FT poukaz předáte na prvním setkání.

FT - poukaz je žádankou k fyzioterapii - rehabilitaci, kterou proplácí vaše pojišťovna.

Žádanku - předpis vyplňuje praktický lékař nebo lékař specialista. Vyplnění má svá pravidla. Poukaz musí být pro poskytnutí péče plnohodnotně vyplněn - vzor zde

Naše schůzka je předem naplánovaná. Zaťukejte, až dorazíte ke dveřím, budeme tak vědět o vaší přítomnosti. Vyslechneme vás, projdeme anamnézou, budeme se ptát na vaši “zakázku” - přání v terapii. Požádáme vás o odložení oděvu a ponechání spodního prádla. Komplexně vás kineziologicky vyšetříme, stanovíme hlavní problém a cíle terapie, ošetříme ve vazbě na problematiku a vaši zakázku, navrhneme domácí techniku a režimová opatření. Domluvíme se na časové dávce a frekvenci terapie. Domácí terapii vám můžeme nafotit, nahrát jako video do vašeho Mobilu.

1. vyšetření a terapie trvá 60 - 70 min. Další terapie trvá 30 - 60 min. Samotná aplikace elektroléčby a ultrazvuku trvá do 15-ti min. Délka terapie je dána předpisem od lékaře nebo po domluvě s fyzioterapeutem.

Vezměte si pohodlné přilnavé měkké spodní prádlo nebo šortky.

Počet ošetření se bude lišit v závislosti na problému a jednotlivci. Počet ošetření určuje lékařský předpis. Nebo ho navrhuje terapeut, po domluvě s vámi.

Proces hojení po úrazu či operaci nelze uspěchat, ani předhonit, ale podpořit. 

V ČR je nutné, aby byl zákazník k terapii doporučen lékařem. Bez doporučení Vás může Fyzioterapeut vyšetřit v  rámci konzultace, ale  ošetření musí být potvrzeno praktickým lékařem nebo lékařem specialistou. A to bez ohledu na formu péče, jako samoplátce nebo hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Terapie hrazená zdravotní pojišťovnou je podmíněna předpisem terapie - správně vyplněným poukazem FT. Kontaktujte nás  přes kontaktní formulář. Pošlete scan FT poukazu. Ozveme se vám zpět, sdělíme informaci o kapacitě a správnosti vyplnění. 

Terapii může předepsat praktický lékař, lékař specialista.

Objednat se můžete přes kontaktní formulář nebo telefonicky. Objednat termín.

Kontaktujte nás přes kontaktní formulář. Zkonzultujeme s vámi vaší situaci. Poté se zaregistrujete do rezervačního systému. Vyberete si terapeuta a službu kterou si přejete. Doporučujeme objednat si 1. vstupní vyšetření, poté alespoň další 2 setkání, v max. odstupu 2 týdnů, pokud je volná kapacita. Další jeden termín s odstupem měsíce.

Kontaktujte nás přes kontaktní formulář. Pošlete scan FT poukazu. Ozveme se vám zpět, sdělíme informaci o kapacitě a správnosti vyplnění. Event. vám pošleme ROZPIS vaší TERAPIE. Pokud jste zaregistrovaní v  REZERVAČNÍM SYSTÉMU, můžete pak do svých termínů zasahovat.

Pokud jsme potvrdili správnost poukazu i volnou kapacitu pracoviště. Zaregistrujte se do REZERVAČNÍHO SYSTÉMU. Pošleme vám mailem ROZPIS vašich REZERVACÍ. Můžete pak do vašich rezervací zasahovat.

Objednat se můžete i telefonicky.

 

Zrušení schůzky můžete provést do 24h před začátkem setkání, napište  krátkou SMS na tel. 734 433 355. Nebo zrušte termín přímo v rezervačním systému.

Péče o vás je vždy stejně kvalitní. Oba typy péče jsou limitovány svým počtem a cenou. Nejlépe je tedy terapie prokombinovat v obou systémech. Je to nejlepší cesta jak dosáhnout potřebné frekvence, dostatečné jednotlivé i celkové léčebné dávky.

K - poukaz je žádankou k vyšetření lékařem specialistou, např. rehabilitačním lékařem. Ten na základě svého odborného vyšetření vyplňuje a předepisuje  fyzioterapii - FT - poukaz.