Kombinujeme nejmodernější terapeutické přístupy

Pilířem našeho vyšetření a terapie jsou poznatky z myoskeletální medicíny, vývojové kineziologie a neurofyziologie.

Brány pestrého pohybu otevírají koncepty – Vojtova metoda, DNS dle Koláře, myoskeletální medicína, vědomé dýchání a vnímání svého těla.

Nejčastější důvody návštěvy fyzioterapeuta

Stavy a situace v pohybovém aparátu jsou propojeny s problematikou všech tělesných a duševních systémů člověka. 

Pohyb je “zrcadlem” vnitřního stavu těla a jeho řízení.

Obtíže v pohybovém aparátu, se kterými nás navštěvujete se prolínají s diagnózami napříč medicínských oborů. Často je v projevu nelze ostře oddělit. Propojeny jsou i duševní stav s tělesným, tzv. psychosomaticky. Stejně tak vnitřní orgány s pohybovým aparátem, ve směru tam i zpět, tzv. viscerovertebrálně a  vertebroviscerálně. Nejčastěji léčíme …

Způsob úhrady terapie

Péči poskytujeme za přímou platbu klientem nebo hrazenou zdravotní pojišťovnou. 

Terapii hrazenou zdravotní pojišťovnou může předepsat praktický lékař nebo lékař specialista.